Skip to main content

Samenvatting

De markt verandert. Ontwikkelingen in de economie creëren kansen om – juist nu – het juiste technisch talent te vinden. Want terwijl maar liefst 80% van de young professionals door onze opdrachtgevers wordt overgenomen, keert zo’n 20% terug in de markt.

Het is een feit. De markt is aan het veranderen. Door de huidige omstandigheden in de economie moeten organisaties keuzes maken. Koersen wijzigen. Focus aanbrengen. Wat soms betekent dat de flexibele schil gereduceerd wordt, vacatures on hold komen te staan, starters niet starten, aflopende contracten niet verlengd worden, en jong talent terugkeert op de markt.

En dat laatste – die terugkeer – dat blijkt een heel bijzondere kans voor organisaties die op zoek zijn naar het passende technisch talent, volgens Mark Verhaegh, directeur van Evoke:

“Over de afgelopen 5 jaar zien wij dat gemiddeld 20% van de gedetacheerde medewerkers terugkeert. Dit zijn onder andere de jonge technische professionals die door een kort of niet-vast dienstverband weer beschikbaar worden. Maar niet door gebrek aan talent, werklust of skills. Wel mét ervaring, en behoefte aan een ‘vast nest’.”

80% van jong talent blíjft

Jong technisch talent is een groot goed, voor elke organisatie. Maar het is ook een schaarse groep, weten we allemaal. De jonge professionals zijn vaak nieuwsgierig naar nieuwe plekken, vanuit een positief enthousiasme om de markt te verkennen. Een groep die daardoor echter vaak verkeerd begrepen wordt, zien wij. Want bijna 80% blijft wel degelijk graag bij het bedrijf waar hij of zij als eerst aan de slag gaat via ons.

Jonge professional wel degelijk loyaal

Mark: “Wij kennen de jonge technische professionals van nu, in de leeftijd van 20 tot 39 jaar. Een loyale groep, in tegenstelling tot het imago van deze generatie. Wij zien namelijk dat maar liefst 78% na detachering via Evoke in dienst treedt bij hun opdrachtgever.”

Een interessante investering zonder risico, aangezien de Evoker kosteloos overgenomen kan worden als de verbinding wederzijds positief blijkt. Een hoog percentage, dat volgens ons neergezet kan worden door onze Evokers écht te leren kennen via onze 360 graden benadering.

Signaleren, navigeren, coachen

Mark: “We zitten bovenop de ontwikkelingen en samenwerking tussen de Evoker en opdrachtgever. In driehoeksgesprekken vindt er een optimale afstemming plaats. Verwachtingen in groei worden bijvoorbeeld op deze manier wederzijds uitgesproken en gemanaged. Oplossingen worden gezamenlijk onderzocht.

Dat is onze aanpak om de conversatie open en transparant, en alles bespreekbaar te maken. Zo signaleren, navigeren en coachen we de Evoker in hun ideale carrière en de stappen die ze willen maken. Met ruimte om bijtijds bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Binnen of buiten een functie, maar altijd in alle openheid.

Daarmee helpen we niet alleen de Evoker, maar juist ook de opdrachtgever. Kom je er namelijk achter dat iemand toch niet blijft, ná zijn detacheringsperiode, dan zijn de gevolgen voor onze opdrachtgever. Gebeurt dat binnen die periode, dan kunnen we alle partijen nog bijsturen.”

Door opleidingen en trainingen aan te bieden bijvoorbeeld. Of door eens mee te lopen op een andere afdeling desnoods in een andere functie binnen het bedrijf. Afhankelijk van de mogelijkheden van de opdrachtgever en de behoefte van de Evoker.  Alles voor een langdurige wederzijdse binding, die in 80% van de gevallen dus daadwerkelijk tot stand komt.

Geloof me, aanbiedingen hebben ze genoeg. Dat verandert niet. Nu acteren en investeren in deze 20% groep is daarom een oprechte aanrader.

En die andere 20%? Des te interessanter!

Samen met onze opdrachtgevers doen onze Career Coaches er dus alles aan om zo goed mogelijk de verbinding tussen technische professionals en opdrachtgever te maken. Zo’n 80% van onze gedetacheerde medewerkers wordt daardoor (kosteloos) overgenomen. Daar tegenover staat dus zo’n 20% jong talent dat niet meteen overgenomen wordt.

In dit percentage zit dus de talentvolle jonge professional die zijn heil elders zoekt vaak uit nieuwsgierigheid en verkenningsdrang. Maar tegenwoordig ook door onvrijwillige oorzaken, zoals de economische omstandigheden. Een wereldwijde golf die de broekriem op veel plaatsen een tandje strakker dwingt.

Maar juist die ontwikkeling, biedt een heel mooie nieuwe kans.

Jong talent mét ervaring

De 20% groep is het technisch talent dat nu terugkeert op de markt met evenveel enthousiasme, behoefte aan een vaste plek om te landen, én een rugzak vol ervaring.

Mark: “Als deze professionals na een tijdje minder gericht zijn op ontdekken, zie je juist dat de behoeftes in hun carrière verschuiven en dat ze met andere ogen kijken naar hun eerdere werkgevers. Ze weten beter wat ze willen en zijn klaar om zich te verbinden. Zo zien we dat ze vaak juist teruggaan naar hun eerste of tweede ‘nest’ – waar ze in het begin van hun carrière via Evoke gedetacheerd zijn. Dezelfde nieuwsgierigheid en avontuurlijkheid die deze groep de markt deed verkennen, zetten ze daar nu in om uit te kunnen blinken in hun functie.”

Meer dan de helft na 5 jaar nog in dienst

De ‘20% groep’ is dus een groep met een des te grotere waarde. Door hun enthousiaste karakter, opgedane ervaring, behoefte aan vastigheid én de grote kans op terugkeer na het ‘uitvliegen’.

Want juist deze groep heeft een extra grote slagingskans voor een langdurige, duurzame verbinding. Dit zijn jonge professionals met ervaring. Dames en heren die het werkveld gezien hebben. Die weten wat van hen verwacht wordt en die de nodige eerste praktijkervaring erop hebben zitten. Die het gras bij de buren hebben gezien. Degenen die weten wat ze wel en niet willen en daardoor des te beter weten waar ze écht passen.

Mark: “Wat je daardoor ziet zijn ervaren jonge professionals die klaar zijn voor die langdurige wederzijdse binding. Een groep die daarmee ontzettend hoge slagingspercentages laat zien, in duurzame arbeidsrelaties met nieuwe werkgevers. Maar liefst 56% van deze groep overgenomen Evokers is na 5 jaar nog steeds in dienst bij onze opdrachtgever.”

Acteren en investeren, juist nu

Indrukwekkende cijfers. Maar hoe boor je deze interessante groep ervaren jonge professional nu aan? Juist in deze tijden moeten de investeringen in de toekomst gedaan worden, door uitzonderlijke kansen als deze te grijpen.

Mark: “Geloof me, aanbiedingen hebben ze genoeg. Dat verandert niet. Nu acteren en investeren in deze 20% groep is daarom een oprechte aanrader. De kansen liggen er. Organisaties die de beste technische professionals aan zich willen binden zijn aan zet.”

Evoke – de detacherende recruiter

Wij helpen om deze verbinding aan te gaan, de investering risicoloos en vruchtbaar te maken. Want wij zijn de detacherende recruiter die niet alleen de markt, maar ook de jonge professional door en door kent. De verbinding tussen de twee die we daardoor maken, is uiteindelijk altijd een kwalitatieve en bestendige relatie. Dat blijkt uit onze cijfers, en de tevreden Evokers en opdrachtgevers met wie we jarenlang samenwerken.

Boeien, binden én bestendigheid is daarom ons motto.

Wij werven en selecteren jonge technische professionals, die wij bij onze opdrachtgevers detacheren. Zo leren beide partijen elkaar optimaal kennen, om gezamenlijk te bepalen of die wederzijdse bestendige relatie er is. Want een CV en een sollicitatieprocedure alleen zegt niet genoeg, weten wij.

Door afstemming en begeleiding zorgen we ervoor dat dit proces soepel en transparant verloopt, zodat een kosteloze overdracht aan de organisatie vanzelfsprekend wordt. Tot dat moment nemen wij alle zorgen als werkgever over.

Onze specialisaties

Op die manier hebben wij een jarenlange ervaring en specialisatie opgebouwd bij technische bedrijven. Binnen een breed spectrum aan technische functies en vakgebieden, waaronder:

 • Electronics
 • IA
 • Mechanical
 • Physics
 • Maintenance & Fieldservice
 • Proces Technologie
 • Laboratorium Techniek
 • Supply Chain
 • Bouw
 • Civiele Techniek
 • ROVM

En dat doen we goed. Niet voor niets groeit Evoke doorlopend, juist ook nu. Wij investeerden de afgelopen maand in 3 nieuwe Career Coaches, we zoeken nog altijd nieuwe Career Coaches en breiden ons marketing team uit.

Onze Career Coaches luisteren naar de vraag, leren jullie organisatie kennen en gaan zo op zoek naar de meest geschikte kandidaten. Op basis van CV én de persoonlijkheid en toekomstplannen die passen. Ons unieke kenmerk. Evoke – de detacherende recruiter.

Aan de slag met onze specialisten om de juiste technische professional voor je organisatie te vinden? Connect met één van onze Career Coaches die gespecialiseerd is in jouw vakgebied.