Niet iedere organisatie mag werkzaamheden voor derden uitvoeren in België. Evoke detacheert medewerkers vanuit Nederland naar België. Soms belanden deze medewerkers in het statuut van uitzendkracht. Evoke voldoet dan ook aan alle verplichtingen en heeft de juiste erkenningen om op uitzendbasis te detacheren in België.

Evoke is nationaal erkend in België en heeft ook een erkenning voor de bouwsector- PC124.

Vlaanderen: 2302\UC
WAL: INT – W.DISP.1681
BXL : 20205-406-20210616
DG: DG-LAV-028

Hieronder een overzicht van onze erkenningen en richtlijnen per gewest:

Evoke is lid van Federgon:

Federgon vertegenwoordigt zowel op federaal als op regionaal niveau de belangen van HR-dienstverleners en staat voor kwaliteit en professionalisme.

Evoke ondertekende het kwaliteitscharter

Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt het tot stand komen van een sectorale ethiek die uitgroeit tot de norm voor heel de sector van de HR-dienstverleners. Alle leden van Federgon verbinden zich er toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen en te laten toepassen, zowel naar de letter als naar de geest, in hun relaties met alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteiten.

Rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

Lees meer over de rechten en verplichtingen van de werknemer en van het bureau op: assets.vlaanderen.be.

Gedragscode

Lees meer over de gedragscode op: docs.vlaamsparlement.be.